individuele therapie

Mensen kiezen voor therapie om diverse redenen, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: ze zijn niet tevreden met hoe het nu is, ze hebben ergens last van en willen dat er ‘iets’ verandert. Paradoxaal genoeg kan er pas iets veranderen als we eerst durven stilstaan bij en erkennen wat er is.

We nemen hiervoor alle tijd en ruimte. Om je bewuster te worden van je eigen patronen in relatie tot anderen. Om verlieservaringen een plek te geven. Om te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen. Om uit je ‘gekende cirkeltjes’ te breken. Zodat je je weer levend voelt en met hernieuwde energie je weg kan vervolgen…

Ik werk vooral rond onderstaande thema’s:

  • eigenwaarde / eigenheid
  • relatieproblemen
  • sociale angst
  • traumaverwerking
  • rouw en verlies
  • stress, depressie, burn-out
  • kiezen en verliezen
  • zingevingsvragen